Träslag

härkomst


Naturlig hållbarhet
(Enligt EN 350)

Impregnabilitet(Enligt EN 350)Klass


Ordning


Familj


Släkte


HabitusMakroskopiska funktioner


Sök