Gatunki drewna

pochodzenie


Naturalna trwałość
(Zgodnie z EN 350)

Nieprzepuszczalność(EN 350)Klasa


Rzad


Rodzina


Rodzaj


HabitusFunkcje makroskopowe


Poszukiwanie