Välkommen till Lignum sortiment av komponenter

Komponenten katalogen är ett resultat av forsknings- och utvecklingsprojektet "Ljudisoleringen i träbyggande" under ledning av Lignum och Bern University of Applied Sciences Arkitektur, Trä och Anläggning, samt med deltagande av viktiga organisationer och branschpartners inom träindustrin. Projektet är till stor del stöds av den federala byrån för miljö, "Handlingsplan för Wood".