Velkommen til Lignum katalog av komponenter

Komponenten katalogen er et resultat fra forsknings- og utviklingsprosjektet "Lydisolasjon i trekonstruksjon" under veiledning av Lignum og Bern University of Applied Sciences Arkitektur, Wood og Civil Engineering, samt med deltakelse av viktige organisasjoner og industripartnere i treindustrien. Prosjektet er i stor grad støttes av føderale kontoret for miljø, "Handlingsplan for Wood".